TRC (Centar za edukaciju i razvoj)

TRC je odjel Postprodaje koji je zadužen za edukaciju osoblja kod ovlaštenih servisnih partnera kao i marketing servisa koji je pored marketinških aktivnosti (kampanje i promocije), zadužen i za nabavku i distribuciju tehničke literature za ovlaštene partnere svih marki koje zastupa Porsche BH. TRC je takođe zadužen i za permanentno praćenje i analizu poslovanja ovlaštene mreže servisnih partnera. U okviruodjela, uposlenici TRC pružaju tehničku i netehničku edukaciju i certifikaciju servisnog odjela.

Rukovodilac odjela:
Jasmin Lučkin
jasmin.luckin(kwfat)porschebh(kwfdot)ba