Prodajno-servisna mreža

Porsche BH d.o.o sa svojim ugovornim partnerima, kojih je preko 40, čini najrazvijeniju mrežu za prodaju novih vozila i pružanje servisnih usluga na tržišnom području Bosne i Hercegovine. Rasprostranjena na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, prodajno-servisna organizacija u potpunosti je ustrojena prema zahtjevima, normama i standardima svake od marki članica Volkswagen koncerna.

Listu ovlaštenih prodajno-servisnih centara možete pronaći na Internet stranicama pojedinih marki. Sve potrebne informacije o načinu kandidature i uslovima koje je potrebno ispuniti za dobivanje statusa ugovornog partnera Porsche BH d.o.o. mogu se dobiti na sljedećoj adresi:


Porsche BH d.o.o.
Bulevar Meše Selimovića 16
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel +387 (0)33 257 005
Fax +387 (0)33 257 009

Kontakt osoba: Emir Fako

emir.fako(kwfat)porschebh(kwfdot)ba