Opće informacije

Šta je homologacija vozila?

Homologacija vozila je postupak potvrđivanja ocjene usklađenosti vozila sa zahtjevima propisa o homologaciji koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, homologacija vozila predstavlja provjeru bitnih sklopova vozila, koji direktno ili indirektno utiču na okoliš i sigurnost putnika (npr. motor, kočnice, buka, sigurnosni pojasevi itd.).

Od kada postoji homologacija vozila?

Uvođenje homologacije vozila u Bosni i Hercegovini uslijedilo je 1. januara 2011. godine, kada je i započela primjena propisa. U ostalim evropskim zemljama ovo je uobičajeni postupak koji se provodi već desetljećima.

Koja vozila podliježu provjeri homologacijske usklađenosti?

Sva vozila koja se po prvi put registruju u Bosni i Hercegovini, uz određene izuzetke (npr. diplomatska predstavništva). Za nova vozila koja su kupljena u mreži naših ovlaštenih trgovaca, navedeni postupak obavlja ovlašteni uvoznik. U slučaju samostalnog uvoza vozila treba provesti tzv. postupak pojedinačne provjere usklađenosti vozila.