Impressum

Porsche BH je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Sarajevu.

Skraćena oznaka firme: Porsche BH d.o.o. Sarajevo

Član društva Porsche Holding Gesmbh Salzburg.

Poštanska adresa:
Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 (0)33 257 000
Fax.: + 387 (0)33 257 009

Porsche BH d.o.o. je upisan u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu:
MBS: 65-01-0524-13
JIB: 4201887660000
PIB: 201887660000

Banka:
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Transakcijski račun broj: 1610000110600090
IBAN: BA391611000002370447
SWIFT: RZBABA2S

UPRAVA:
Senad Olovčić
Alex Vaszi
Kontakt: info(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

VOLKSWAGEN PUTNIČKA VOZILA
Rukovodilac marke: Dino Bratović
Marketing i PR: Sabina Mešinović
Kontakt: vwpkw(kwfat)porschebh(kwfdot)ba 

 

VOLKSWAGEN PRIVREDNA VOZILA
Rukovodilac marke: Almir Čengić
Marketing i PR: Almin Durmo
Kontakt: vwnfz(kwfat)porschebh(kwfdot)ba 

 

AUDI
Rukovodilac marke: Miran Stambol
Marketing i PR: Lamija Hajrulahović
Kontakt: audi(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 

SEAT/CUPRA
Rukovodilac: Amar Čolo

 Marketing i PR: Lamija Hajrulahović
Kontakt: seat(kwfat)porschebh(kwfdot)ba; cupra(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 

 

PORSCHE
Rukovodilac marke: Armin Mulović
Marketing i PR: Melisa Čengić
Kontakt: porsche(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

ŠKODA
Rukovodilac marke: Ismir Omeragić
Marketing i PR: Sanela Jusić
Kontakt: skoda(kwfat)porschebh(kwfdot)ba 


POSTPRODAJA
Rukovodilac postprodaje: Dževad Kurtanović
Marketing i PR: Nijaz Čehaja
Kontakt: postprodaja(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 

VELIKI KUPCI
Jasmin Čengić
Kontakt: flotne(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

 

DAS WELT AUTO RABLJENA VOZILA
Rukovodilac: Almir Čengić

Marketing: Sabina Mešinović
Kontakt: dasweltauto(kwfat)porschebh(kwfdot)ba

  

MOON - Električni punjači

Rukovodilac: Haris Muratović

Marketing i PR: Belgin Arnautović

Kontakt: moon(kwfat)porschebh(kwfdot)ba