Marketing servisa

Marketing servisa je, pored marketinških aktivnosti za mrežu ovlaštenih partnera, zadužen za nabavku i distribuciju tehničke literature ovlaštenim partnerima svih marki koje zastupa Porsche Bosna i Hercegovina. Marketing servisa je također zadužen i za permanentno praćenje i analizu poslovanja ovlaštene mreže servisnih partnera.

Saradnik za marketing
Lamija Hajrulahović
lamija.hajrulahovic(kwfat)porschebh(kwfdot)ba