Razvoj ljudskih resursa u Porsche-u

Kontinuirano i sistematski promovišemo naše najbolje zaposlenike kako bi predstavljali Porsche na lokalnom i internacionalnom nivou. Našim zaposlenicima želimo pružiti mogućnost ličnog rasta  i profesionalnog razvoja karijere. Okvir za to stvaramo kroz profesionalni i sistematski program razvoja ljudskih resusra:

  • Zapošljavanje prema lokalnim i internacionalnim standardima
  • Redovne procjene sposobnosti i potencijala
  • Višestruki razvojni programi za upravljanje potencijalima
  • Kontinuirani profesionalni razvoj i umrežavanje