Uposlenici Porsche BH u akciji pošumljavanja

2021-11-15

Masovnom pošumljavanju koje  je Vlada Kantona Sarajevo organizirala u saradnji sa KJP Sarajevo-šume, a koje za cilj ima sadnju 500.000 mladih stabala, 13.11.2021.godine pridružili su se i uposlenici kompanije Porsche BH i Porsche Inter Auto Sarajevo. Pošumljavanje je vršeno na Igmanu na području Pomoli-Crni vrh gdje su uposlenici pomenutih kompanija, predvođeni članovima Uprave Porsche BH, zasadili 1.500 sadnica smrće i na taj način dali još jedan doprinos očuvanju prirode.