Podrška obrazovanju

2020-04-24

Sarajevo, 24.4.2020 -Porsche BH, generalni uvoznik za vozila VW grupacije, tokom pandemije COVID 19 podržava humanitarne projekte, ali i druge projekte društvene odgovornosti. Tako je ova kompanija pored ustupanja  vozila humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba i volonterima Omladinskog Filmskog Festivala koji takođe distribuiraju hranu i higijenske potrepštine starim i iznemoglim licima, sada donirala u 4.000,00 KM za nabavku tableta kako bi se u osnovnim školama širom BIH osiguralo održavanje online-nastave.

"Aktuelna situacija sa pandemijoim COVID19 dovela je društvo u situaciju da su školstvo i mnoge grane privrede morale preći na online-platforme kako se procesi obrazovanja, ali i prodaje ne bi zaustavili. Smatramo da je veoma bitno da obrazovanje ne trpi i iz tog razloga podržavamo akciju nabavke tableta za određeni broj osnovnih škola širom BiH koju je pokrenula Austrijska Ambasada u Sarajevu. I u našoj kompaniji se školovanje kadrova održava putem online- platforme, a polovinom mjeseca aprila implementirali smo i online rezervaciju i prodaju automobila. U toku je prodajna akcija u saradnji sa Porsche Leasingom koja našimkupcima nudi značajne uštede i posebne uslove finansiranja.Na ovaj način se pridržavamo svih mjera i preporuka Vlasti po pitanju očuvanja zdravlja, a pri tome brinemo o potrebama i željama naših kupaca" rekao je Senad Olovčić, član Uprave Porsche BH.