Podrška zajednici

2018-08-31

Tuzla, 31.08.2018. - Kompanija Porsche BH zajedno sa Rotary clubom Hofburg Wien iz Austrije je uručila vozilo za korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama ''Koraci nade" Tuzla.
Vozilo koje je prilagođeno korisnicima adaptacijom rampe za invalidska kolica je donacija Rotary cluba Hofburg Wien iz Austrije i kompanije Porsche BH. Prigodnim dječijim programom i riječima zahvale Centar ''Koraci nade" je izrazio svoju zahvalnost predstavnicima donatora na ovoj vrijednoj i značajnoj donaciji.

Centar ''Koraci nade" već 24 godine pruža usluge za 186 korisnika sa višestrukim smetnjama sa područja Tuzlanskog kantona i novo vozilo omogućit će siguran i udoban prevoz korisnika na tretmane u objekat Centara, na različite aktivnosti socijalne interakcije, sportska takmičenja, učešća na različitim festivalima kao i prevoz patronažnog tima koji obilazi 40 porodica na području Tuzlanskog kantona. Adaptirana rampa za invalidska kolica olakšat će prevoz djece i mladih sa motoričkim smetnjama, odnosno djece koja koriste invalidska kolica, koji čine najveći broj korisnika Centra.

Iz centra ''Koraci nade'' naveli su da ovakvi vidovi podrške populaciji djece i mladih sa invaliditetom mogu biti za primjer i drugim organizacijama i pojedincima, zajednici u cjelini kako se može pokazati društvena odgovornost, socijalna osjetljivost,razumjevanje, podrška i prihvatanje ove populacije djece koja to svakako zaslužuju.