Servisna škola

Servisna škola je odjel za edukaciju prodajno-servisnog osoblja u Postprodaji kod ovlaštenih partnera. Unutar odjela djeluju certificirani treneri za elektroniku, mehaniku, karoseriju i lak. Pored tehničkog dijela (teoretskog i praktičnog), posebna pažnja se posvećuje netehničkom dijelu edukacije partnera.

Rukovodilac odjela:
Elmir Talić
elmir.talic(kwfat)porschebh(kwfdot)ba